V Ústí nad Orlicí jsme bohužel nedohráli

Koncert byl předčasně ukončen díky bezohlednosti člověka, který si neváží piva a místo toho, aby ho vypil, tak ho vylil do pultu zvukařského. A to hodem pulitru vzad. 
Pult tak hodil všechny šavle a my i "on" jsme tím pádem dohráli. 
S pivem se prostě musí s citem.