Kalendář Tři sestry 2020 zdarma v našich hostincích!

Dopřejte si v našich hostincích dobréhu moku v předepsaném množství - 7 ležáků a 1 zelená - a budete obdarováni kalendářem Tři sestry 2020! 
▪ Na Staré vozovně www.staravozovna.cz 
▪ Na Staré sokolovně www.starasokolovna.cz