Baroko

Naše kapela je velmi známá, jezdíme hrát v zimě, v létě
Svatby, křtiny, svátky, pohřeb sem, tam, do rytmu se vlníme
Hráli jsme na zámku nejen jednou, též bohaté něčí tetě
Máme kasu, která je dost velká, tak jí pilně plníme

Rozhlížej se mlsně kolem oba dlouzí spinetisti
Dívky krouží, nosí víno, krásně rostlé, ztepilé
V ženském křídle skončí k ránu, naši chlapci jsou si jistí
Já si padnu na nádvoří, všechno už je opilé
Ráno táhnem zase jinam s kocovinou odjíždíme
Za rok se tu zase sejdem pod záminkou výročí