Manglovou

Manglovou, dodávkou manglovou jedeš a už budeš mít klid.
Mongoloid, seš jako mongoloid, z prken rakve necítíš klih.
Mandlovou, tu pachuť mandlovou, nepoznal jsi, neměl's to žrát.
Mandlovou, Adinu Mandlovou nespatříš už ve filmu hrát.

Žádný - ráno jít, žádný - nádobí, žádný - štětky jen klídek, no tak - co chceš víc...

Manglovou, dodávku manglovou jedeš a už nechceš se ptát.
Manglovou, dodávku manglovou, teď už není o co se bát.
Štětky řvou, všechny tvý štětky řvou, že tu musej na pohřbu řvát.
Štětky řvou, bez sebe štětky řvou, zatím mohly někomu dát.

Skončil - výkon hrůz, černých sak a blůz, jen tvůj hrob zůstal prázdnej, však už chtěl's jen spát.

Manglovou, dodávku maglovou, Olšany jsou temnej kout.
Žonglujou, hrobníci žonglujou zpití rumem lopatkou.
Tombolou, baví se tombolou, taví zlatý zuby jak cín.
Tangovou, náladu tangovou, živý nemaj ze smrti splín.

Žil's jen málo dní, kámen - náhrobní, dá jen - štempl na bídu, to snad - čím dál víc.