Kovárna II

Jó přinesou, možná pivo možná kořalku,
jó přinesou, možná pivo možná kořalku - RUM!