Tajnej hajnej

Je podzimní sobota a v lese lovci stojí, mají pušky, prach a broky, speciální psy.
Stavěči, pak honiči, v úsilí se spojí, dokončí to norníci, co štěkaj na kopci.

Pan ministr s puškou v kapradí se plazí - s břichem jako bachyně se těžko chytá dech.
Má problémy s komorou a počasí se kazí. Nekončí to, nekončí, no to je teda pech.

I nimrod je hajnej, ovšem trochu tajnej,
taky má rád zvířata a hlavně myslivec.
Jak lovecká hesla se po putyce nesla,
zhasnul světla, sklopil slechy na zdi jezevec.

Pomalu se stmívá, zatroubí se konec a pak už v hospodě se pije zvesela.
Letos nepad kupodivu ani jeden honec, většinou sanitka je rozvézt musela.

I nimrod je hajnej, ovšem trochu tajnej,
taky má rád zvířata a hlavně myslivec.
Jak lovecká hesla se po putyce nesla,
zhasnul světla, sklopil slechy na zdi jezevec.

Ministr má trofej, ale žádnej portfej,
rád má kočky, taky kuny, hlavně myslivec.
Pár panáků skolí, hlava ho pak bolí,
odváží si parohy a ze zdi jezevec.